Log in Item aanvragen
Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, denk hierbij aan mensen met een beperking, langdurig werklozen en mensen in de bijstand, is het bijzonder lastig om een eigen inkomen te verwerven. De op 1 januari 2015 ingevoerde Participatiewet moet deze mensen ondersteunen bij het verkrijgen van een eigen inkomen.
Marijke Flamman

Wettelijk speelveld

De wet was bedoeld om 1 regeling naar werk te zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. De werkelijkheid is echter veel complexer. Er zijn nog steeds meerdere regelingen die met elk eigen regels en voorwaarden voorzieningen aan werkgevers verstrekken. Daarnaast leggen gemeenten elk afzonderlijk ook vaak nog eigen voorwaarden op. In de praktijk blijkt het wettelijk speelveld voor werkgevers bijzonder onoverzichtelijk. Combineer dit met een onbekendheid van veel werkgevers met de stimuleringsmaatregelen en alle ingrediënten voor een dode letter zijn aanwezig.

Op 19 november 2019 heeft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) de evaluatie uitgebracht over de Participatiewet. De reacties in de media waren eenduidig. De Participatiewet zou mislukt zijn, te weinig mensen zijn aan het werk geholpen. Daarmee zou de Participatiewet dringend op de schop moeten. Maar er blijken meer mogelijkheden te zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren en te ondersteunen bij het vinden van werk. Hiertoe worden ondernemingen met een sociale doelstelling