Log in Item aanvragen
Coöperaties zijn er in allerlei soorten en maten en in diverse sectoren. In dit artikel zoomen we in op een grondcoöperatie in de agrarische sector, met een vernieuwend concept dat inspeelt op de schijnbare tegenstelling tussen natuur en economie. Grondcoöperatie Rijkdom verbindt agrariërs en investeerders om ecologisch potentieel van gronden te benutten. Hoe werkt dat concept in praktijk?
Stan Steeghs

Hoe het begon

Het begon allemaal met het idee om gronden te benutten voor de landbouwkundige bewerking, waarbij deze tegelijkertijd voldoen aan de ecologische normen. Hoe? Door investeerders en agrariërs bijeen te brengen in een coöperatie. Investeerders hebben de wetenschap dat hun gelden worden ingezet om de ecologische uitnutting van grond te verbeteren. Hiermee wordt tevens een (bescheiden) waardestijging van grond gerealiseerd: verantwoord en duurzaam investeren. Agrariërs kunnen grond pachten tegen een aantrekkelijk tarief, onder de voorwaarde dat zij bij de landbouwkundige bewerking rekening houden met ecologische factoren, die in een inrichtingsplan vastliggen. Ook zij profiteren van de waardestijging. Een win-win situatie, waarbij een balans wordt gevonden tussen ecologische en landbouwkundige bewerking van gronden. Dit concept is vervolgens verder uitgewerkt door de oprichtende bestuurders, met ondersteuning van Rabobank en NCR.

Een carbon credit is een algemene term voor een verhandelbaar CO2-certificaat. De partij die zijn uitstoot van één ton CO2-eq of de equivalente hoeveelheid van een ander broeikasgas wil compenseren, koopt het certificaat van een partij die met dat geld één ton CO2-eq reduceert, voorkomt of opslaat.