Lees verder

De Nationale Coöperatiedag 2022, op donderdag 10 november, staat in het teken van de waarde(n) van de coöperatie. Wat is de toegevoegde waarde van de coöperatie en waar zien we waardecreatie ontstaan? Hoe maken we die aantoonbaar en laten we zien dat de coöperatie een wezenlijk onderdeel is van de samenleving? Mooie vraagstukken om met elkaar verder uit te diepen.

Het programma biedt voldoende mogelijkheden om inspiratie op te doen, elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Coöpereren doe je samen!

Wij ontmoeten je graag op hét jaarlijkse congres voor coöperatief Nederland.

Het programma

13:00 uurOntvangst en welkom
14:00-15:00 uur Deelsessie 1
15:00-16:00 uur Deelsessie 2
16:00 uur Tijd voor ontmoeting
16:30 uur Keynote spreker Sander Heijne
18:00 uurAfsluiting
18:15 uurNetwerkdiner
19:30Einde

Deelsessies

De rol van coöperaties binnen transities

Spreker: Lucas Simons

Welke transities zijn er waarneembaar in de maatschappij? Welke daarvan zijn relevant voor coöperaties? En welke rol zouden coöperaties moeten spelen; een stimulerende (voortrekkende) rol of een faciliterende (ondersteunende) rol. We gaan het hebben over verschillende fases van een transitie, hoe geef je die vorm en hoe blijf je de juiste verbinding houden met leden.

Deze sessie wordt aangeboden in deelsessie 1 en 2.


Reputatie: richtsnoer en toetssteen

Spreker: Henk Boeschoten

Reputatie en merk: al zijn ze moeilijk in cijfers uit te drukken, ze zijn doorslaggevend voor het succes van jouw organisatie. Alleen al omdat het beeld dat stakeholders van jouw coöperatie / organisatie hebben, voor hen de realiteit is waar zij hun beslissingen (mede) op baseren. Als coöperatie vertel je een verhaal, schetst je een beeld. Vormt dat beeld een juiste afspiegeling van de waarden waar jouw organisatie voor staat? En is beeldvorming dan de voornaamste zorg van bestuur en management? Maar zeer ten dele. Hoe zit het dan wel? Dat komt ter sprake in de deelsessie ‘Reputatie: richtsnoer en toetssteen’.

Deze sessie wordt aangeboden in deelsessie 1 en 2.


Welke persoonlijke waarden breng jij in de coöperatie?

Spreker: Riëtte Petter

Wat drijft jou in je werk in de coöperatie? In hoeverre is dat zichtbaar in je dagelijks werk? We gaan aan de slag in het nog beter begrijpen van je eigen waarden én die van anderen. Want als je weet hoe waarden werken, kun je in de coöperatie beter sturen en beïnvloeden.

Deze sessie wordt aangeboden in deelsessie 1 en 2.


Governance: One Tier Board

Spreker: Marijke Flamman

Wat zijn de voor- en nadelen van de one tier board? Waarom zou je dit model overwegen, en wat betekent het voor de huidige functionarissen en het profiel? In deze sessie delen uitvoerend bestuurders hun ervaringen met de one tier board. We gaan in gesprek met Monique Sweep, uitvoerend bestuurder Deltawind en met Arthur Schellekens, uitvoerend bestuurder van NVM.

Deze sessie wordt aangeboden in deelsessie 1.


Waardevolle generatie-inspiratie (Wordt ook als speciale sessie voor jongeren aangeboden)

Spreker: Ondernemende Gasten

Laat je in deze sessie verrassen door een vrije interpretatie van de vraag hoe je jongeren kan betrekken en inspireren, en hoe je hierbij rekening houdt met verschillen en (verrassende) overeenkomsten tussen de jongere en oudere generatie. Elke generatie is tenslotte van waarde voor de coöperatie. Dit doen we op een unieke manier! We spelen een korte game, voeren een discussie met elkaar en leren van elkaars ervaringen. Je loopt weg met meer inzicht in de verschillen tussen generaties en hoe je hier in jouw coöperatie rekening mee kunt houden.

Deze sessie wordt aangeboden in deelsessie 1 en 2.


De buitenwereld naar binnen (speciaal voor: Externe Commissarissen)

Spreker: Jorrit Jorritsma

Hoe kan een externe commissaris de buitenwereld nog meer binnenbrengen in de coöperatie. Niet alleen zijn/haar expertise zoals HR, ICT, financieel maar nog meer de ervaringen van buitenaf spiegelen binnen de coöperatie. Wat kunnen externe commissarissen vervolgens leren/meenemen uit de ervaring van een ledencoöperatie qua unieke rechtsvorm? Of wel, welke waarde biedt een externe commissaris de coöperatie en wat biedt de coöperatie voor waardevolle rechtsvorm.

Deze sessie wordt aangeboden in deelsessie 1.


Werven, selecteren en beoordelen van ledenraadsleden: hoe doe je dat?

Spreker: Bart van Leerdam

Ledenraadsleden: hoe vind je geschikte ledenraadsleden en hoe beoordeel je of
ze zich voldoende ontwikkelen in lijn met de waarden van de coöperatie? Dat lijkt een ‘gewoon’ HR-vraagstuk, maar dat is het écht niet. Het lid zijn van de ledenraad is meestal een (semi-)vrijwilligersfunctie met geen hiërarchische lijnen naar een voorzitter of een directeur. Je wilt als voorzitter of als bestuursondersteuner dat ledenraadsleden zichzelf in hun rol verder ontwikkelen, maar simpelweg functionerings- en beoordelingsgesprekken inplannen kan niet zomaar. Daarnaast gaat de werving ook heel anders dan bij medewerkers: je wilt immers dat de ledenraad een afspiegeling is van de ledenpopulatie; gericht zoeken komt vaker voor dan ‘zomaar’ een advertentie plaatsen. Ook staan kandidaten meestal niet in rijen voor de deur. Kortom er komen andere wervingsmethoden bij kijken. Hoe pak je het dan wél aan? Tijdens deze sessie hoor je hoe andere coöperaties het doen en krijg je handzame tips vanuit de adviespraktijk.

Deze sessie wordt aangeboden in deelsessie 2.


5 jaar NCR-ledenbetrokkenheidsonderzoek: trends en inzichten

Sprekers: Martijn den Ouden en Stan Steeghs

Hoe betrokken zijn leden bij de coöperatie? Een vraag die bij veel coöperaties speelt. NCR heeft daarom in samenwerking met Motivaction en Wageningen University and Research het ledenbetrokkenheidsonderzoek ontwikkeld. Hiermee wordt er op 6 dimensies gemeten hoe leden betrokken zijn bij de coöperatie. In de afgelopen jaren is het onderzoek veelvuldig uitgevoerd onder leden van NCR. In deze sessie gaan we kijken naar de onderzoeksgegevens:

  • Welke conclusies kunnen wij trekken over de betrokkenheid van leden bij coöperaties?
  • Wat vinden leden belangrijk in hun relatie met de coöperatie?
  • Welke ontwikkelingen ziet NCR op dit gebied?
  • Welke tips komen voort uit de onderzoeksresultaten?

We koppelen onze bevindingen terug. Wat zou dit voor jouw coöperatie betekenen?

Deze sessie wordt aangeboden in deelsessie 2.


De maatschappelijk waarde van coöperaties

Spreker: Rob Donker

In deze sessie gaan we het hebben over coöperatieve waarden. Hoe bouwen coöperaties aan een betere wereld? Wij hebben een aantal mooie best practices klaar staan. Luister naar hoe andere NCR-leden meerwaarde hebben weten te creëren voor de coöperatie en maatschappij.

Deze sessie wordt aangeboden in deelsessie 2.