Lees verder
Rabobank is een coöperatieve bank met een missie en is ruim 125 jaar geleden ontstaan toen een aantal inventieve boeren hun krachten bundelden in kredietcoöperaties. Een vorm van ondernemen volgens het gedachtegoed van Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Deze plattelandsburgemeester zocht en vond een oplossing om noodlijdende boeren en handwerklieden in het Duitse Westerwald zicht te geven op een beter bestaan. Hij richtte daarvoor een voorschotbank op, die de lokaal verzamelde spaargelden gebruikte om te voorzien in de lokale kredietbehoefte tegen gunstige voorwaarden. De gekozen organisatievorm berustte op zelfhulp, eigen verantwoordelijkheid, wederkerigheid en samenwerking van de betrokkenen. Raiffeisen meende dat deze coöperatief georganiseerde kredietverlening een bijdrage kon leveren aan een structurele verbetering van het dagelijks bestaan op het platteland. En een einde kon maken aan verschrikkelijke woekerpraktijken. Daarnaast diende de organisatie een sociaal maatschappelijk doel.

Coöperatie springlevend

Ruim 125 jaar later is de coöperatie nog steeds springlevend én nodig. Mariëlle Lichtenberg, directeur Particuliere Klanten en lid van de groepsdirectie van Rabobank: “Samen bereik je nog steeds meer dan alleen. Het is en blijft belangrijk om de krachten te bundelen. Als Rabobank verbinden we mensen die geld hebben aan mensen die het niet hebben. We nodigen onze leden ook graag uit om kritisch met ons mee te denken en op een wederkerige manier met elkaar de dialoog te voeren. Want onze leden helpen ons om als bank impact te hebben op de samenleving. Het coöperatief convenant, dat we onlangs aanboden aan de Tweede Kamer is daar een mooi voorbeeld van. Daarvoor haalden we in heel Nederland bij duizenden leden op welke maatschappelijke thema’s voor hen belangrijk zijn en aandacht verdienen. Daarbij ontstaat meteen ook een dilemma, want de thema’s zijn de gemene deler en er is nooit één waarheid.”

Hans Groeneveld, directeur Internationale Coöperatieve Aangelegenheden, vult aan: “Natuurlijk willen we als coöperatieve bank goed functioneren op de lange termijn. Dat betekent dat we moeten voldoen aan de eisen die de Centrale Bank als toezichthouder aan ons stelt en daarbij is ook een optimale dienstverlening een voorwaarde. We moeten de concurrentie met andere banken aan kunnen blijven gaan. Dat betekent dat we onze dienstverlening aanpassen aan deze tijd. Daarbij maken we gebruik van de digitale mogelijkheden die er zijn, met als gevolg dat er minder mensen lokaal werken. Tegelijkertijd biedt het ook weer mogelijkheden om op een andere manier voor bankzaken dicht bij onze leden en klanten te staan. Door bijvoorbeeld online een hypotheekgesprek te kunnen voeren, zodat de klant niet naar de bank toe hoeft te komen. En regionale samenwerking levert ook veel op. Dat wat in een bepaald gebied succesvol is, kun je wellicht ook toepassen in een ander gebied. In plaats van dat je overal zelf opnieuw het wiel uitvindt. Samen weet je meer en bereik je meer.”

Klant én samenleving helpen

Mariëlle legt uit dat de Rabobank de komende tijd ook dit coöperatieve verhaal nog beter wil vertellen. “Aan de hand van vijf maatschappelijke thema’s willen we laten zien wat we doen en op welke manier we samen met onze leden bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de lokale leef- en werkomgeving. Onze mensen denken vanuit een intrinsieke betrokkenheid en coöperatieve mentaliteit mee met onze klanten en de samenleving. Bijvoorbeeld als het gaat om hulp bij geldzorgen of duurzaam wonen. Daarmee help je de klant én de samenleving. Alle medewerkers brengen daarbij hun eigen talenten, kennis en compassie in en dat is prima. Samen maken we verschil en daar zijn we trots op.”