Lees verder
“We zijn een samenvoeging van een groot aantal coöperaties”, start Siward Zomer, Coöperatief directeur bij het Bedrijfsbureau van Energie Samen. “Samen met duurzame burgerinitiatieven uit steden, dorpen en wijken, van vrienden en buren, steken wij de handen uit de mouwen. Doel: meer en sterkere lokale duurzame energie en -besparingsprojecten. Samen zorgen we ervoor dat iedereen kan meewerken aan en profiteren van een schone en betaalbare energievoorziening voor ons allemaal.”

Siward legt uit hoe Energie Samen is ontstaan. “Een groep duurzame ingenieurs had vanaf eind jaren 70 de intrinsieke motivatie om aan de slag te gaan met windmolens en zonnepanelen. Sommigen deden dat met hun dorp samen in coöperaties. Vanaf 1990 konden de meesten niet mee op de agressieve geliberaliseerde markt van energieopwekking. Met de economische crisis in 2008 raakten veel mensen werkloos. Ze besloten dat ze hun zeggenschap terug wilden en deden dat op positieve wijze met het oprichten van een lokale coöperatie. Daarmee legden ze de basis van Energie Samen.”

50 procent eigendom lokale omgeving

De coöperatie behartigt de belangen van energiecoöperaties en andere duurzame energiegemeenschappen bij overheden, toezichthouders en netbeheerders. Ook vertegenwoordigt Energie Samen direct of indirect het grootste deel van de coöperatieve en particuliere opwek in Nederland. Siward: “Samen staan we sterker. Mede daardoor is in het Klimaatakkoord het streven vastgelegd naar 50 procent eigendom van de lokale omgeving. Dit geeft de coöperatieve energiesector de mogelijkheid de komende vijf jaar een stevige positie te verwerven en vast te houden. En kunnen lokale energiecoöperatie zich bezig houden met hun kerntaak: de energietransitie realiseren binnen hun gemeenschap.”

Van en voor leden

De coöperatie als vorm is volgens Siward alleen maar logisch. “Het gaat binnen een coöperatie om de belangen en de ambities van de leden. Iedereen is gelijkwaardig en er is een duidelijk gemeenschappelijk doel en belang. Daarnaast betekent het ook: transparant zijn, geldstromen goed beheren en de democratie binnen de organisatie goed regelen met bijvoorbeeld een gebruikersraad als leidraad voor nieuw beleid en  focusgroepen die het bestuur adviseert. Het is essentieel om de inbreng van de leden goed te regelen. Als dit allemaal goed geregeld is, is het logisch dat coöperaties elkaar automatisch opzoeken en hun kennis delen. Coöperaties zijn dan nooit concurrenten. Ze vullen elkaar juist aan, werken zoveel mogelijk samen en inspireren mensen weer tot het nemen van nieuwe initiatieven. Eigenlijk kun je ze vergelijken met aardbeienplanten. Elke nieuwe plant kan een nieuwe plant maken. Als Energie Samen maken we dat graag mogelijk.”

Energie Samen werkt voor en samen met lokale energiecoöperaties en verenigingen, (regionale) koepels en particuliere exploitanten. Het bedrijfsbureau Energie Samen biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van wind- en zonneprojecten, bundelt de expertise van ervaren coöperatieve ontwikkelaars en organiseert trainingen.

Sector:Energie
Aantal leden:843
Vertegenwoordigt:265 energiecoöperaties en 440 particuliere windturbine-exploitanten
Aantal medewerkers:20 (bedrijfsbureau, dat als BV voor 100% onder de coöperatie Energie Samen valt)