Lees verder
“Onze energiecoöperatie is ontstaan in 1989”, vertelt Monique Sweep, directeur van de Zuid-Hollandse coöperatie Deltawind. “Een tijd waarin de aandacht voor het klimaat en milieu groeide. Zeker door de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl en het waarschuwende rapport van de Club van Rome. Een aantal mensen bij ons op het eiland Goeree-Overflakkee bedacht dat het belangrijk was te zorgen voor een eigen duurzame energievoorziening. Ze legden geld bij elkaar en kochten een kleine windmolen. Als snel vonden ze -mede op aandringen van het lokale energiebedrijf- honderd mensen die deze energie wilden afnemen. Het vormde het begin van een nieuwe, sociale en duurzame ontwikkeling.”

Inmiddels levert de coöperatie, met ruim 2.400 leden, in haar regio een substantiële bijdrage aan de door de overheid gestelde doelstellingen op het gebied van opwekking van duurzame energie en verantwoord energieverbruik. Deltawind benut hiervoor zoveel mogelijk de fysieke omgeving van Goeree-Overflakkee. Zij is mede-eigenaar van 50 windturbines en 2.960 zonnepanelen, waarvan de laatste 7 windturbines op het moment in aanbouw zijn.

Ruimte voor iedereen

“Wij pakken als energiecoöperatie iets op dat groter is dan onszelf en het individuele deelnemersbelang. Het gaat erom dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor duurzame ontwikkeling zichtbaar en concreet maken. Daarbij bieden we onze leden ook een interessante rente op het geld waarmee ze participeren. Daardoor zie je wel dat er verschillende redenen zijn om lid te worden. Het ene lid wil intrinsiek bijdragen aan een duurzamere wereld, de ander ziet vooral het financiële aspect. Binnen de coöperatie is er voor iedereen ruimte. Het gaat erom dat je elkaar vindt en erin slaagt om gezamenlijke keuzes te maken.”

Verduurzamen lokale samenleving

Heel veel nieuwe mogelijkheden om op duurzame wijze meer windenergie op te wekken zijn er niet op het eiland. “We kunnen en willen als coöperatie meer betekenen. Daarom gaan we ons de komende jaren ook richten op het ondersteunen van verduurzamen van het particuliere woningbezit. We zijn ervan overtuigd dat we veel kunnen betekenen voor huis- en pandeigenaren omdat we ons langjarig verbinden en dus blijven wanneer het ingewikkeld wordt. Bovendien hebben we met onze elf medewerkers veel kennis en expertise in eigen huis.”

Trots

Monique vervolgt: “Daar waar we startten als kleine vrijwilligersorganisatie, vormen we nu een bruisende coöperatie met betrokken leden en ontzettend veel kennis en ervaring in eigen huis. Tijdens ledenvergaderingen en -raadplegingen zie ik de actief betrokken leden, die vanuit het grotere belang beslissingen neemt. We laten zien dat het mogelijk is om als ‘gewone’ inwoners samen een uitdaging aan te gaan, die te groot is om alleen op te pakken. Dat is iets om trots op te zijn.”

Deltawind is een coöperatie die staat voor het produceren van duurzaam opgewekte energie, in eigendom van de lokale bevolking, én het bevorderen van efficiënt energieverbruik.

Sector:Energie
Omzet:€ 6 miljoen
Aantal leden:2.440
Aantal medewerkers:11 (5,5 FTE)