Log in Item aanvragen
Bestuur en toezicht zijn twee verschillende rollen in de (coöperatieve) governance. Met de bestuursrol bedoelen we hier de directie / het coöperatiebestuur en met toezicht de raad van commissarissen of de raad van toezicht. Het bestuur draagt verantwoordelijkheid voor het besturen van de coöperatie, waaronder het opstellen van de missie en strategie. De toezichthouders controleren op hun beurt of en hoe het door het bestuur gevoerde en voorgestelde beleid zich verhoudt tot verschillende belangen binnen de coöperatie, en de maatschappelijke relevantie van het ondernemerschap. Alhoewel deze organen in de regel een eigen takenpakket hebben, betekent dit niet dat zij los van elkaar opereren. NCR sprak met vier ervaringsdeskundigen over de grens tussen bestuur en toezicht, het belang van een goede samenwerking en de benodigdheden voor een goed samenspel tussen bestuurders en toezichthouders.
Arjen van Nuland, Martijn den Ouden

  • IS ER EEN DUIDELIJKE GRENS WAAR HET BESTUREN OPHOUDT EN TOEZICHT HOUDEN BEGINT?

Rienk: Er valt op te merken dat de verhouding tussen bestuur en toezicht zich sterk aan het ontwikkelen is. Waar voorheen vaak (voornamelijk wanneer er iets mis ging) stevig werd vastgehouden aan de procedurele rol van de twee organen, wordt er nu steeds meer ingezien dat er juist toegevoegde waarde zit in het samenspel tussen beide. Wees niet bang om af en toe op het