Log in Item aanvragen
Leden zijn tot op zekere hoogte bereid om genoegen te nemen met onderlinge verschillen, dat is de mate van solidariteit die zij voorstaan. Vooral als de verschillen soms wel en soms niet ten gunste van het lid uitvallen. In de regel is het van belang dat er een zekere wederkerigheid is tussen de rechten en plichten die leden ervaren. Zodra een ledengroep structureel het gevoel ervaart van teveel plichten of kosten ten opzichte van een andere ledengroep, komt het moment om over ledendifferentiatie na te denken. In dit artikel werken wij de mogelijkheden uit waarop je vorm kan geven aan ledendifferentiatie binnen de coöperatie.
Stan Steeghs

Met name grotere coöperaties hebben steeds meer te maken met een heterogene ledengroep. Waar van oorsprong de leden allemaal min of meer vergelijkbaar waren, zijn er in de afgelopen jaren verschillen ontstaan tussen de leden. Denk hierbij aan verschillen in omvang, behoefte, loyaliteit, of de houding en ambitie op het gebied van duurzaamheid en/of technologische vernieuwingen. Het hoger liggende doel of belang om lid te zijn van de coöperatie wordt nog steeds gezien door alle leden. De leden (groepen) hebben echter verschillende behoeften aan de wijze waarop de coöperatie de diensten of producten levert of afneemt. Ook kunnen zij andere gedachten hebben over de voorwaarden of vaste c.q. variabele kostenstructuur die gehanteerd wordt. Zo zal een lid dat een kleine hoeveelheid diensten afneemt minder enthousiast zijn over een hoge vaste kostenbijdrage dan een lid dat veel diensten afneemt waarbij het aandeel van die vaste kosten relatief lager is.