Log in Item aanvragen
Drie onderzoekers van CORMEC, het aan Wageningen University & Research gelieerde Commodity Risk Management Expertise Center, publiceerden eind vorig jaar een nieuwe studie. Theo Benos, Nikos Kalogeras en Joost Pennings hebben een wetenschappelijk instrument ontwikkeld om coöperatieve prestaties zodanig te beoordelen dat ze recht doen aan het unieke coöperatieve model.
Joost Pennings, Nikos Kalogeras, Theo Benos

Wereldwijde impact

De coöperatieve onderneming is van nature een duurzame en democratische organisatie. Overal ter wereld heeft de coöperatie een aanzienlijke economische en sociale impact. Zo bieden drie miljoen coöperaties werkgelegenheid aan 10% van de beroepsbevolking. Deze coöperaties hadden een gezamenlijke omzet van 2,16 biljoen USD in 2017. Het mag geen verbazing wekken dat het coöperatieve model heeft bewezen veerkrachtig te zijn in tijden van financiële en economische crises. Het is ook in staat om de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. De coöperatie kan een rol vervullen bij het beschermen van het milieu, het aanbieden van betaalbare dienstverlening en het zorgdragen voor werkgelegenheid voor minder draagkrachtige groepen. Toch is niet zo heel veel bekend over de sociaaleconomische impact van coöperaties. Dat is onder meer te wijten aan het ontbreken van systematische metingen en rapportages, en vanwege het gebruik van meetmethodes die eigenlijk zijn bedoeld voor vennootschappen met aandeelhouders.