Log in Item aanvragen
In - To the point - hebben we dit keer aandacht voor communicatie binnen consumentencoöperaties. Ledencommunicatie vergt intensieve aandacht; het lid is immers ook de consument. In deze editie Vertellen drie coöperaties hoe zij dit aanpakken aan de hand van een drietal vragen.
Maartje Kuperus, Marijke Flamman

We hebben het geregeld over communicatie en dan vooral ledencommunicatie. Immers ledencommunicatie helpt leden te verbinden en de coöperatie sterker te maken. Binnen een consumentencoöperatie vergt communicatie intensieve aandacht; het lid is namelijk ook de consument. En als consument is er niet altijd een intrinsieke motivatie om lid te worden of te blijven. Er wordt vooral gekeken naar de transactionele relatie en de prestaties die daarmee te maken hebben, terwijl coöperaties vooral ook niet-materiële en lange termijn doelen nastreven. Hoe doe je het als consumentencoöperatie goed: Hoe breng je het coöperatieve gedachtengoed beter voor het voetlicht in de ledencommunicatie met aandacht voor de verschillende type leden die de coöperatie kent.

Wat zijn – to the point – de antwoorden van Mira Pasveer (Odin) , Martin Kersbergen (DELA) en Joyce Gyselinck (Zeeuwind)?