Log in Item aanvragen
Nederland kent steeds meer coöperatieve burgerinitiatieven. De motieven zijn erg divers; van duurzaamheid tot leefbaarheid, van energieopwekking tot zorgverlening. Nederland is hierin niet uniek, ook in landen om ons heen zien we vergelijkbare ontwikkelingen.
Arjen van Nuland

Ter gelegenheid van het staatsbezoek van het Nederlands Koningspaar aan Duitsland heeft op 10 oktober 2018 in het Duitse Mainz een kennis(makings) bijeenkomst plaatsgevonden tussen Duitse en Nederlandse burgercoöperaties. Ook dit Koninklijk bezoek stond in het teken van het 200e geboortejaar van Friedrich Wilhelm Raiffeisen, de grondlegger van het Rijnlands coöperatief gedachtegoed. Professor Tine de Moor verzorgde een beschouwing over de Nederlandse burgercollectieven. De kracht van het collectief en de aandacht voor het individu. Dat zijn de universele kernwaarden die opvallen als de Duitse en Nederlandse burgerinitiatieven elkaar ontmoeten. De parallellen over de landsgrenzen zijn groot. In beide landen zien we de opkomst van burgercoöperaties. Opvallend is dat deze vaak in overzichtelijke (of kleine) gemeenschappen georganiseerd zijn waarbij mensen elkaar kennen en een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voelen. In Nederland gaat het bijvoorbeeld om de zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt die als doel heeft