Log in Item aanvragen
Op 31 maart 2022 vond de jongerensessie ‘Stimuleer en activeer jouw netwerk’ plaats in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Het thema was hoe je jongeren actief betrekt bij de coöperatie, ook de jongeren-achterban die geen lid is van de jongerenraad. Dit vraagstuk speelt bij meerdere leden van NCR en vormde de aanleiding voor het organiseren van deze sessie. Met twee gastsprekers legden we de link tussen de wetenschap en de praktijk van jongerenparticipatie. In dit artikel een terugblik.
Kitty Fortman

In een steeds veranderende omgeving en krimpende sectoren is jongerenparticipatie onmisbaar. Jongeren zijn de toekomst, ook binnen coöperaties. Het tijdig betrekken van deze groep is vaak essentieel voor het voortbestaan van de coöperatie. De vraag is echter hoe je jongeren betrokken krijgt en houdt. Een vraag waar veel jongerenraden van coöperaties mee worstelen. Tijdens de jongerensessie werd een basis gelegd voor verdere verdieping van het onderwerp in de toekomst. Circa 50 deelnemers afkomstig van verschillende coöperaties kwamen tijdens deze sessie bijeen.

Gedrag en het brein

Na een korte introductie