Log in Item aanvragen
Een gevleugelde spreuk is dat iedere generatie zijn eigen coöperatie ontwikkelt. Hiermee wordt gedoeld op de constante evolutie van de wijze waarop coöperaties zijn ingericht en functioneren. De afgelopen maanden hebben twee zeer ervaren voorzitters afscheid genomen van hun coöperatie: Piet Boer bij FrieslandCampina en Paul Overmars bij Vereniging Achmea. Met hen wordt teruggeblikt op de ontwikkelingen die zij hebben meegemaakt.
Arjen van Nuland

Wat zie je als grootste veranderingen van de laatste tijd?

Piet: “Een belangrijke verandering zit in de acceptatie van leiderschap. Hier zie je dat in het verleden leiders meer geaccepteerd werden vanuit de positie die ze – na een zorgvuldige procedure – hadden. Er was vertrouwen in deze leiders en ze werden gevolgd. Nu zie je dat de autoriteit van coöperatiebestuurders geen vanzelfsprekendheid is. Je moet je iedere dag verantwoorden en hebt niet vanzelfsprekend de steun van de achterban. Die moet je steeds opnieuw verdienen.

Daarbij zie je dat de markt nu veel meer verbonden is aan zowel de coöperatie als het bedrijf van het lid; dat komt steeds meer op het erf van het lid tot uiting. Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheidsthema’s. Dit gecombineerd met meer mondigheid zorgt voor andere vormen van besluitvorming. Top-down beslissen werkt niet meer: dat roept weerstand op. Men zegt: “wie bepaalt dit?”

<