Log in Item aanvragen
Wat coöperaties onderscheidt van andere bedrijven is hun eigendomsstructuur, de ledendominantie, de coöperatieve principes en de governance. Leden spelen een belangrijke rol in het bestuur en toezicht. Het is van belang dat coöperatieleiders zichzelf voortdurend de vraag stellen: hoe kan de coöperatieve governance het succes van de coöperatie als vereniging en bedrijf waarborgen? Het definiëren van rollen en verantwoordelijkheden is een belangrijk hulpmiddel. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen wordt dit zo gezien. Ondanks het verschil in taal en cultuur merkten we tijdens de conferentie bij iedereen het enthousiasme om van elkaar te leren en ideeën op te doen.
Karlijn van der Velden

Verschillende thema’s

Tijdens de conferentie verzorgde de Zweedse coöperatieve organisatie een workshop over vaardigheden en competenties van bestuurders. Deze zullen moeten aansluiten bij de complexiteit en reikwijdte van de onderneming. Hoe is het bestuur samengesteld? Met of zonder externe expertise? Zijn zij in staat om zowel bedrijfsprocessen als het management te evalueren? Ook was er een sessie over millennials en hoe je hen kunt voorbereiden op een rol in het bestuur van de coöperatie. Dit is een thema waar de Denen zich uitgebreid mee bezig houden. De organisatie uit Finland informeerde iedereen over de betrokkenheid in consumentencoöperaties en diversiteit in het bestuur. Co-operatives UK verzorgde twee workshops over governance codes.

Governance code

Naast het Verenigd Koninkrijk hebben ook België en Nederland een coöperatieve governance code. De Britten vertelden de aanwezigen over de gekozen uitgangspunten van hun codes voor consumenten- en agrarische coöperaties en