Log in Item aanvragen
In de rubriek Frontrunners deze keer innovatieve oplossingen voor eigentijdse coöperatieve dilemma’s in de zorg. Dilemma’s die we ook in andere sectoren tegenkomen. Zoals een teruglopende aansluiting van leden op de missie van de grotere coöperatie, zich o.a. uitend in verminderde wederkerigheid. Een toenemende behoefte aan kleinschalige verbindingen. En hoe deze twee trends elkaar kunnen vinden.
Wilbert van den Bosch

Gezondheid is een kwetsbaar affect. Een lelijke val of een ziekte brengt je zomaar in een proces dat onbetaalbaar wordt. Gelukkig kennen we anno 2018 een hoge zorgstandaard, zowel curatief als steeds meer ook preventief. Die standaard heeft logischerwijs een prijs. Bij serieuze aandoeningen is die individueel nauwelijks op te brengen. Collectief wel. Want kansberekening laat zien dat het financiële risico wordt gespreid. Ziehier een belangrijk coöperatief principe: individueel wordt het lastig zo niet onmogelijk, collectief creëren we kwaliteit.

Coöperatieve dilemma’s

Wat echter als het ‘verzekeren in geval van’ een ‘recht hebben op’-gevoel wordt? En solidariteit plaats lijkt te maken voor consumentisme? Of wanneer, in geval van een steeds ouder wordende bevolking, de zorgbehoefte groter wordt? Er is geen kansberekening voor nodig om te beseffen dat een claim van allen feitelijk weer hetzelfde is als ieder voor zich en dat de cumulatieve kosten daarvan hoog zijn. Hogere kosten leiden vervolgens weer tot een

De Zorgcoöperatie Hoogeloon bestaat al vanaf 2005. Het is de eerste zorgcoöperatie van Nederland. Hoogeloon is een kerkdorp van de gemeente Bladel en telt ruim 2.100 inwoners. De coöperatie zet zich in voor het behoud en het ontwikkelen van zorg, diensten en faciliteiten in het dorp. Zij wil hiermee bereiken dat ouderen en mensen met een beperking, ook bij een toenemende zorgvraag, in Hoogeloon kunnen blijven wonen. Dit heeft naast directe voordelen voor de leden ook een positieve uitwerking op de leefbaarheid in het dorp.

Twentse Noabers vormt een coöperatief expertisecentrum voor de ondersteuning van burgerinitiatieven in Twente. Hiermee speelt Twentse Noabers in op de ervaren knelpunten van burgerinitiatieven. Bij oprichting in 2017 waren burgerinitiatieven betrokken met een divers aanbod van diensten afhankelijk van de behoefte in de betreffende buurt.

Herstelcirckel in de wijk is een coöperatieformat voor 16 tot 20 burgers met diabetes type 2. De Nijmeegse initiatiefnemers willen op een vernieuwende manier de diabeteszorg in Nederland aanpakken. Deelnemers werken via voeding, beweging en aandachtige ontspanning gedurende minimaal een jaar aan het blijvend keren van hun aandoening. Hoofddoel is vergroting van zelfsturing in het herstelproces en verbetering van energie en welzijn. Meedoen aan Herstelcirkel is niet vrijblijvend. Deelnemers verbinden zich voor minimaal een jaar aan de afspraken. De deelnemer kan individuele ondersteuning inroepen en kennisbijeenkomsten bezoeken. Maar eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid zijn doorslaggevend. Resultaat: betere bloedwaarden, meer energie en/of afbouw van medicatie.

Klooster&Buren: een groep inwoners in Kloosterburen verenigde zich om samen te bekijken hoe zorg behouden kan blijven als zorgaanbieders uit de dorpen vertrekken. De coöperatie kent een zorgsteunpunt voor zorgvragen van leden. Het doel van de coöperatie is om mensen sneller en efficiënter de voor hun prettigste zorg te laten krijgen.

In de coöperatie Zelfzorg Ondersteund werken vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen om ondersteunde zelfzorg een logisch en integraal onderdeel te maken in het leven voor iedereen met een (chronische) ziekte in Nederland.