Log in Item aanvragen
Bij het komen tot een nieuwe coöperatiestrategie (en de daarmee gepaarde bedrijfsstrategie) is het belangrijk om de leden van de coöperatie te betrekken: de coöperatie bestaat immers in hun belang. Maar, wanneer is het nodig om de strategie te herijken? Wanneer komen de leden hierbij kijken en hoe richt je dit proces in? NCR sprak drie van zijn leden over hoe zij dit proces hebben vormgegeven. Horticoop, A.A.S. Schadeherstel en Harvest House hebben invulling gegeven aan dezelfde vraag, maar hun proces was verschillend. Lees hier de ervaringen.
Martijn den Ouden
Naar aanleiding van welke ontwikkeling wilden jullie de strategie herijken?

Jelte: Bij Harvest House zagen we een aantal ontwik­kelingen op ons afkomen: het aantal leveranciers krimpt, exporteurs gaan steeds meer een totaalassortiment aanbieden waarbij vruchtgroente de exportkosten weet te dekken (door hun volume) en veel bedrijven in de sector besloten ook logistieke dienstverlening voor hun klanten te realiseren. Wij moesten onszelf opnieuw uitvinden ten opzichte van deze ontwikkelingen.

Nicole: Een bedrijfsstrategie wordt als het ware continu herijkt door veranderende marktomstandigheden, maar vooral ook door kansen. De coöperatiestrategie wordt gedreven door je leden en hun betrokkenheid bij de coö­peratie. We krijgen in de