Log in Item aanvragen
Marijke Flamman, Martijn den Ouden, Stan Steeghs

In het jaar 2021 besteedt NCR extra aandacht aan het thema ‘Financiering van de coöperatie’. Om een beeld te krijgen hoe coöperaties invulling geven aan de financiering van hun coöperatie, heeft NCR zijn leden een enquête voorgelegd. De vragenlijst kent een respons van circa 80%. Welke vorm(en) van financiering kent uw coöperatie? Welke rol speelt de rechtsvorm in het verkrijgen van vermogen? En; welke vragen, aandachtspunten en overwegingen komen hierbij kijken? In deze facts & figures zet NCR de resultaten van deze enquête uiteen.

Cooperatie_644_facts_en_figures_een_passende_vergoeding

Klik op bovenstaande afbeelding om deze groter te maken