Log in Item aanvragen
Grote ledenevenementen kunnen helaas niet live doorgaan, dit geldt ook voor de evenementen van NCR. Aan NCR de uitdaging om leden op een andere manier te ontmoeten, te inspireren en met elkaar in contact te brengen. Daarom werd besloten om het tweejaarlijkse symposium digitaal aan te bieden. Op donderdagmiddag 1 oktober vond het symposium over Ledenontmoeting plaats. Deze stond in het teken van leden ontmoeten en verbinden in de onlinewereld. Een relevant onderwerp voor een dialoogorganisatie als de coöperatie.
Stan Steeghs, Wendy Vorstenbosch

Cooperatie_645_achtergrond_symposium_visualDe afgelopen maanden heeft iedereen noodgedwongen moeten wennen aan andere ontmoetingen, vergaderingen en gesprekken. De beperkingen hadden veel invloed op de formele bijeenkomsten voor leden(raden) en de algemene vergaderingen. Ondanks dat we elkaar virtueel ontmoeten missen we veel. De terloopse ontmoetingen, de verdieping op thema’s en juist ook de meer sociale kant van communicatie. En dat is wat bij coöperaties juist zo belangrijk is. De gesprekken met leden en tussen leden. Niet alleen in de zeggenschap, maar vooral met betrekking tot ledeninvloed: hun wensen, zorgen en ideeën.

Noodwet

Veel coöperaties uitten hun zorg. Want hoe kun je komen tot besluitvorming zonder dat je echt contact maakt? Voor de formele besluitvorming volgde snel een oplossing in de vorm van de noodwet. Het wetsvoorstel waardoor het mogelijk is om een volledige online algemene vergadering

Symposium: ledenontmoeting tips
Ledenontmoeting in praktijk
Symposium: de ledenontmoeting