Log in Item aanvragen
Per 1 juli 2021 krijgt het zogenaamde monistisch stelsel een wettelijke verankering omdat per die datum de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking zal treden. In het september nummer van de Coöperatie hebben wij de kenmerken hiervan uiteengezet. In dit artikel laten we twee coöperaties aan het woord die, vooruitlopend op de wettelijke basis, het monistisch stelsel al hebben ingevoerd. Coöperaties Licent en Deltawind delen hun ‘praktijk’ ervaring graag met u.
Marijke Flamman

Wat waren jullie overwegingen om over te gaan op het monistisch stelsel?

Frans: ‘Tot medio 2015 kende Licent de BV structuur. Het bleek in de praktijk soms lastig om nieuwe assurantiekantoren aan ons te binden vanwege het feit dat de BV een blokkeringsregeling kent. En om een winstuitkering onder de deelnemingsvrijstelling voor onze leden te laten vallen konden we maximaal 20 aangesloten leden hebben (met elk minimaal 5% belang). Daarbij speelde dat door het groter worden van Licent de directie en het bestuur meer behoefte kregen aan mandaat. In 2015 is Licent daarom omgezet naar een coöperatie.

Onder de coöperatie hangt Licent Holding BV, van