Log in Item aanvragen
Het afgelopen jaar stond niet alleen in het teken van COVID-19, maar ook in het teken van het internationaal uitgeroepen thema Cooperatives for Climate Action. Een oproep van de International Cooperative Alliance (ICA) aan alle coöperaties wereldwijd om verantwoordelijkheid te nemen en stappen te zetten in de klimaatcrisis. Vooral de bijdrage van coöperaties wordt hier gezien als fundamenteel. Een coöperatie is bij uitstek van en voor leden en heeft een maatschappelijk verbindend karakter. Het coöperatieve model werkt doelgericht om korte termijnresultaten te behalen zonder het zicht op de lange termijn te verliezen.
Saskia Brouwer

Het door ICA gekozen thema was ter ondersteuning van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 13 van de Verenigde Naties inzake klimaatactie. De wereldwijde coöperatieve gemeenschap werd opgeroepen om een bijdrage te leveren in de strijd tegen klimaatverandering.

‘Ons gemeenschappelijke huis is in gevaar. Deze kritieke situatie brengt levens en middelen van bestaan in gevaar en verstoort vitale ecosystemen voor mens en planeet. Er zijn productie- en consumptiemethoden die voortdurend het milieu aantasten. We hebben niet veel tijd om deze situatie te keren. We moeten nu handelen, met onze waarden en principes, om op wereldschaal aan te tonen dat het mogelijk is om een economie