Log in Item aanvragen
In Ethiopië worden coöperaties centraal aangestuurd door het Federaal Agentschap voor Coöperaties FCA). Dit agentschap is een overheidsorgaan met als doel om sociaal-economische problemen in de stad en op het platteland op te lossen door verschillende soorten coöperaties op te richten.
Stan Steeghs

De overheid heeft vele coöperaties opgericht door het hele land. Deze primaire coöperaties variëren van minder dan honderd tot duizenden leden. Vervolgens zijn deze primaire coöperaties verenigd in coöperatieve unies. Die unies kunnen bestaan uit 10 tot wel 300 primaire coöperaties, die per unie meer dan 150.000 leden vertegenwoordigen. In de afgelopen 30 jaar is de coöperatieve sector op deze wijze stevig neergezet en enorm gegroeid. De taken van het FCA zijn de registratie en het afgeven van vergunningen voor coöperaties, het formuleren van de wet- en regelgeving en het opstellen van beleid voor coöperaties. Daarbij is het FCA verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving hiervan. Tevens ondersteunt het agentschap coöperaties met training en opleiding, zodat de leden voldoende kennis hebben voor het vervullen van hun rol. Ook is de taak van het FCA de promotie van coöperaties en van coöperatieve kernwaarden in de maatschappij.