Log in Item aanvragen
In Nederland ondersteunt de overheid ondernemers tijdens de coronacrisis met een heel pakket financiële maatregelen. Zo ook in België, en daar hebben ze wel een hele speciale regeling in het leven geroepen: ‘het Vriendenaandeel’. Deze regeling is bijzonder interessant voor coöperaties. In dit artikel gaan we hier nader op in.
Saskia Brouwer

In België kent men verschillende maatregelen die de liquiditeit bevorderen. Zo heb je de Winwinlening, waarvan de voorwaarden versoepeld zijn. En nu ook het Vriendenaandeel, die operationeel is sinds 11 februari 2021. Met de laatst genoemde hield de overheid rekening met de eigenheid van coöperaties.

Winwinlening

Sinds 2006 kunnen vrienden en familie aan MKB-bedrijven en coöperaties een Winwinlening verstrekken. De verstrekkende particulier krijgt daarvoor jaarlijks een belastingkrediet van 2,5% op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. De ondernemer verwerft een financiering op langere termijn. Een win-win situatie voor beide partijen. Verschillende coöperaties in België maken gebruik van dit systeem.

Vriendenaandeel

Het Vriendenaandeel is een soortgelijk mechanisme, zij het dat het hier