Log in Item aanvragen
Zorgaanbieders worden niet alleen door wet- en regelgeving beknot in de wijze waarop ze hun bestuursstructuur willen inrichten, ook derden stellen hier voorwaarden. Welke do’s en don’ts komt de coöperatieve zorgaanbieder tegen op zijn pad?
Marijke Flamman

Het aantal coöperaties in de zorg neemt toe. Er zijn grote veranderingen gaande in de zorg en er is veel vernieuwing nodig, aangezien de huidige situatie niet langer houdbaar is. Verschillende factoren spelen hierbij een rol. We gaan van een Verzorgingsstaat richting een “Voor elkaar zorgen staat”, we zien een behoefte aan kleinschalige verbindingen, maar ook een behoefte om als zorgaanbieder zelf aan de knoppen te zitten.

De regels betreffende de governance waar een zorgcoöperatie zich aan dient te houden, zijn echter diffuus.

Wettelijke eisen

Alle organisaties, coöperatie of anderszins, die willen kwalificeren als zorginstelling in de zin van de Zorgverzekeringswet (Zw) of de Wet langdurige zorg (WLZ) hebben een toelating als zodanig nodig van de Minister van VWS. De eisen die aan een dergelijke toelating worden gesteld betreffen onder meer de bestuursstructuur en zijn terug te vinden in o.a. de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), het uitvoeringsbesluit WTZi en de Wet medezeggenschap