Log in Item aanvragen
Afgelopen jaar stond het thema ‘De coöperatieve dialoog’ centraal bij NCR. Het doel van dit thema was om middels de dialoog de relatie tussen leden onderling en tussen leden en de coöperatie te versterken. Het leidt tot grotere betrokkenheid van leden en tot meer gedragen menings- en besluitvorming. Hoe richt je zo’n dialoog in en wat levert het op? NCR sprak met 3 functionarissen van coöperaties die op eigen wijze invulling geven aan de coöperatieve dialoog.
Arjen van Nuland, Martijn den Ouden

Wat was de aanleiding voor de coöperatieve dialoog?

Sjraar: Bij Koninklijke ZON is er door verkoop van vastgoed in oktober 2018 veel vermogen binnen de coöperatie vrijgekomen. De bestemming hiervan vormde de directe aanleiding en we zaten als coöperatie ook op een strategisch kruispunt. Om alle perspectieven goed in beeld te krijgen hebben we een klankbordgroep in het leven geroepen. In verschillende sessies heeft zij toegewerkt naar een advies voor het bestuur over zowel de strategische koers van de coöperatie als de vermogensbestemming.

Marco: De directe aanleiding was om de verbinding met de ledenraad te versterken. Ik ben een jaar geleden “van buiten” directeur-bestuurder van de coöperatie geworden. Om de ledenraad en de coöperatie beter te leren kennen ben ik begonnen om ledenraadsleden in kleine groepen informeel bij elkaar te brengen. Zonder agenda en