Log in Item aanvragen
Bij het vacant worden van een (leden-)bestuurlijke positie moet een coöperatie deze positie weer zien in te vullen. Het invullen van een vacature in Bestuur of RvC kent vaak een vastgelegd proces bij coöperaties. Toch staat dit proces niet garant voor een gemakkelijke zoektocht naar en voordracht van kandidaten. Wat voor profiel moet er gevuld worden, zowel op het gebied van kennis als achtergrond? Wat voor ervaring is er gewenst? En; zijn er genoeg kandidaten te vinden? Vier coöperaties lichten toe hoe zij de zoektocht naar een nieuwe bestuurder of commissaris inrichten.
Arjen van Nuland, Martijn den Ouden

Welke voorbereidingen treffen jullie als er een vacature ontstaat?

Cooperatie_645_rond_de_tafel_gezocht_bestuurders_en_commissarissen_Rens_van_DobbenburghRens: Bij ABZ Diervoeding kennen we een standaardprocedure voor de werving van nieuwe commissarissen. Deze is deels statutair en deels reglementair vastgelegd. Als er een vacature ontstaat vormen we een benoemingscommissie bestaande uit een deel van de commissarissen. Deze commissie beantwoordt een aantal standaardvragen over de vacature. Dit loopt uiteen van de noodzakelijkheid van opvolging tot aan de gewenste kwaliteiten en achtergrond. De antwoorden presenteert de commissie als advies aan de RvC. Dit vormt de basis voor de profielschets met daarin naast competenties ook kwalificaties zoals type ondernemer, regio en geslacht. Die kwalificaties gebruiken we niet in de communicatie om zodoende zo breed mogelijk kandidaten binnen te krijgen en omdat we