Log in Item aanvragen
‘Solidariteit’ is één van de zes coöperatieve waarden, die ten grondslag liggen aan de zeven coöperatieve principes. Deze gedeelde identiteit werkt als ‘lijm’ voor coöperaties, zowel intern als extern (Nelson et al., 2016). Daarmee vormt solidariteit ook een belangrijke basis voor ledenparticipatie in coöperaties. Echter zijn de door de ICA opgestelde waarden en principes in de praktijk weinig bekend bij managers, en amper tot niet bekend bij de leden (Ghauri et al., 2021). Verbazend genoeg is er ook nog amper onderzoek uitgevoerd expliciet naar solidariteit in coöperaties, enkel over aspecten ervan (Baldassarri, 2015; Bono & Loopmans, 2021; Gherardi & Masiero, 1990).
Stefanie Friedel

Op zoek naar solidariteit in landbouw- en voedingscoöperaties

Wel blijken er verschillende vormen van solidariteit te leven in verschillende types coöperaties, zo toont een lopend doctoraatsonderzoek aan van Stefanie Friedel. Zij is verbonden aan het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen van de KU Leuven en focust in haar onderzoek op solidariteit en ledenbetrokkenheid in de coöperatieve landbouw- en voedingssector in Vlaanderen. Er werd een steekproef gedaan bij traditionele producentencoöperaties met honderden of duizenden leden, kleinschalige coöperatieve voedingswinkels gedragen door consumenten-leden en lokaal verankerde multi-stakeholdercoöperaties waar consumenten en landbouwers samen ijveren voor kwalitatieve voeding en een eerlijke prijs. In totaal werden in 46 coöperaties interviews afgenomen bij oprichters, managers en bestuurders, aangevuld met een analyse van documenten (officiële websites, krantenberichten en sociale media van de coöperaties). Voor velen vormt solidariteit, misschien soms wat vaag of impliciet,