Log in Item aanvragen
De afgelopen jaren is er vanuit verschillende sectoren groeiende interesse in de coöperatie. Dit heeft zich onder andere geuit in een toenemend gebruik van de coöperatie in internationale structuren met, als reactie, onderzoek naar oneigenlijk gebruik en zelfs staatssteunrisico. Ondanks deze aandacht voor de rechtsvorm in (veelal internationale) houdsterstructuren betreft het merendeel echter nog altijd ‘reële coöperaties’: samenwerkingsverbanden om de gezamenlijke positie van ondernemers te versterken zonder zelfstandigheid te verliezen.
Piet Boonstra, Robin de Meester

Dit kenmerkt een wezenlijk verschil met de BV/NV en dus inmiddels ook de – in fiscale terminologie – ‘houdstercoöperatie’ die veelvuldig wordt gebruikt in grensoverschrijdende houdster- en investeringsstructuren. Door dit verschil wordt de coöperatie van oudsher fiscaal anders behandeld – een verschil dat nu dus niet langer alleen tussen coöperatie en BV/NV speelt maar ook tussen de reële coöperatie en houdstercoöperatie.

In dit artikel schetsen wij een overzicht van de fiscale behandeling van de coöperatie. Daarbij richten we ons voornamelijk op de vennootschaps- en dividendbelasting en vermelden we kort nog enkele relevante BTW en loonbelastingaspecten.

1. Vennootschapsbelasting

1.1. Subjectieve belastingplicht

De coöperatie is net als de BV/NV volledig