Log in Item aanvragen
De coöperatie is een ondernemingsvorm van en voor de leden. Een van de belangrijkste kenmerken is de besturing door de leden. Veel (grote) coöperaties kiezen ervoor om de bestuurstaak te laten vervullen door de directie en de leden vervullen een toezichtrol in de Raad van Toezicht of de Raad van Commissarissen. Waar ligt het zwaartepunt van het coöperatieve commissariaat en verschilt dat van andere ondernemingsvormen? Een gesprek met Mijntje Lückerath , professor Corporate Governance aan de Tilburg University.
Arjen van Nuland

Je hebt veel onderzoek gedaan naar good governance. Wat voor ontwikkelingen zie je?

“Als je kijkt naar de verantwoordelijkheid en de rol van commissarissen dan valt op dat deze in de loop van de tijd verzwaard zijn. Commissarissen zijn professioneler geworden; er wordt meer van de commissaris gevraagd in taken, inbreng en tijdsbesteding. Er is meer diepgang gekomen in de discussie en behandeling van onderwerpen. Het gevolg is ook dat bestuur en Raad van Commissarissen (RvC) dichter op elkaar zitten. Dat vraagt ook meer begrip voor de rol van de ander. In Nederland zeggen we vaak dat we een Two Tier Board hebben, maar in de praktijk is dat veel meer een “One and a half Tier”. Dat vind ik ook een goede ontwikkeling, omdat de verantwoordelijkheden ook in elkaars verlengde liggen kun je ook dat niet sterk scheiden. In dat opzicht zie ik voordelen in een monistisch systeem (One Tier Board) omdat je dan de