Log in Item aanvragen
Veel NCR-leden, en daarmee veel coöperaties, kennen externe leden in hun toezichthoudend orgaan. Onder een externe commissaris wordt een lid van de Raad van Commissarissen/Toezicht (RvC) verstaan die geen lid is van de coöperatie. Het uitgangspunt van een coöperatie is dat er in de bestuurlijke organen leden van de coöperatie zitten; dit democratische zelfbestuur maakt de coöperatie als ondernemingsvorm uniek. Welke overwegingen kunnen er binnen een coöperatie spelen om externe commissarissen aan te stellen? Waarom en wanneer is dit nodig en welke overwegingen en afspraken komen hierbij kijken? NCR sprak met Rona Uitentuis (voorzitter van de RvC van AB Vakwerk) en Paul Versluijs (voorzitter van het coöperatiebestuur/de RvC van Nedato).
Martijn den Ouden, Stan Steeghs
Wanneer en/of waarom is er besloten om externe commissarissen toe te voegen aan de raad van commissarissen?

Paul: Onze RvC bestaat uit vijf Nedato-leden, twee leden van CZAV en een externe commissaris. Wij proberen een RvC-team weg te zetten dat zo breed mogelijk georiënteerd is. Wel zoeken we in eerste instantie bij onze boerenleden naar de benodigde kwaliteiten. Hierbij zien we de ontwikkeling dat er binnen veel boerenbedrijven de opleidingsgraad toeneemt. Een lid-commissaris heeft de voorkeur; zij hebben automatisch een gevoel bij en een goede klik met de overige coöperatieleden. Maar voor specifieke onderwerpen hebben we externe expertise nodig, zoals IT, HR en retail. Uitgangspunt is dat het merendeel van ons bestuurlijk orgaan uit boerenleden blijft bestaan.

<