Log in Item aanvragen
Zelfsturing is één van de coöperatieve uitgangspunten: leden hebben zeggenschap en invloed via de algemene vergadering of ledenraad en vormen ook het bestuur of de raad van commissarissen. In de praktijk hebben veel coöperaties naast coöperatieleden (zgn. interne leden) ook externe commissarissen benoemd. Hiermee wordt enerzijds kennis en ervaring binnengehaald die in de ledenpopulatie niet beschikbaar is en anderzijds wordt daarmee een bredere blik van buiten binnengehaald. Hoe kijken externe commissarissen tegen de coöperatie aan en hoe gaat de samenwerking met interne commissarissen? Wij gaan hierover in gesprek met drie externe commissarissen.
Arjen van Nuland

Heb je bewust gekozen voor een commissariaat bij een coöperatie?

“Met name de verbinding tussen de leden en het bedrijf spreekt mij aan.”

Pascal: ‘In eerste instantie niet. Ik startte als commissaris bij de coöperatie Plus Retail omdat ik affiniteit heb met het werkveld, niet vanwege de coöperatieve ondernemingsvorm. Maar door de ervaring bij deze coöperatie ben ik waardering gaan krijgen voor deze manier van ondernemen. Dat heeft ook geleid tot mijn commissariaat bij Rabobank Groep en daarna Royal FloraHolland. Met name de verbinding tussen de leden en het bedrijf spreekt mij aan. Ik vind het een moderne vorm van ondernemen, omdat degenen die de producten inbrengen dan wel de klanten centraal staan. Een coöperatie is een mooie samenwerkingsvorm die heel effectief kan zijn.’

Ben