Log in Item aanvragen
Het jaarlijks evalueren van bestuursorganen wordt als good govenance gezien en sluit aan op de principes van de Coöperatie Code. Om hierin te ondersteunen biedt NCR een online-zelfevaluatie aan. Deze tool kunnen leden kosteloos inzetten om hun eigen bestuur, toezichthoudend orgaan of ledenraad te evalueren. De evaluatie helpt om te reflecteren op de samenstelling, vergaderingen, het algemeen functioneren en het functioneren van de individuele leden van het orgaan. Ook de relatie tussen bestuur-leden-toezichthouders komt aan bod. Dit stimuleert het bespreken en oppakken van verbeterpunten. De evaluatietool wordt gemiddeld een keer per maand ingezet door leden van NCR. Hieronder enkele trends en bijzonderheden die uit deze evaluaties naar voren kwamen.
Martijn den Ouden, Stan Steeghs, Ymke Pas

642-F&F-coöperatie-de-grootste-coöperaties-ter-wereld

Klik op bovenstaande afbeelding om deze groter te maken