Lees verder
De coöperatie is een vereniging met een bedrijf. Soms met tegenstrijdige belangen. Hoe breng je de coöperatie tot ontwikkeling en geef je de juiste aandacht aan zowel vereniging als bedrijf? Hoe zorg je dat ze beide op hetzelfde spoor blijven? Deze vragen stonden centraal tijdens De Nationale Coöperatiedag op 30 oktober 2019. In de Rijtuigenloods, gelegen op een monumentaal spoorcomplex in Amersfoort, kwamen 300 bestuurders, directeuren, commissarissen, leden- en jongerenraadsleden en medewerkers van 70 verschillende coöperaties bij elkaar. Een dag vol inspiratie, ontmoeting en kennis.
Karlijn van der Velden

Het thema van dit jaar was de vereniging met het bedrijf en dat kenmerkt de coöperatie. Bij andere ondernemingen staat het bedrijf centraal, bij een coöperatie is het bedrijf het middel en de leden het doel. Dit betekent dat het bedrijf zo ingericht moet zijn dat de leden ook bediend worden. Aan dit dilemma werd aandacht besteed in de verschillende deelsessies.

Deelsessies

641-december-2019-achtergrond-DNCD-2019-1Tijdens de deelsessies kwamen verschillende deelaspecten van het thema ‘vereniging en bedrijf’ aan de orde. In groepen gingen de deelnemers met elkaar in gesprek, in discussie en wisselden best practices uit. Zo stond de vraag ‘Hoe vertaal je het ledenbelang naar een coöperatiestrategie?’ centraal tijdens de sessie coöperatiestrategie. Hier werden best practices gedeeld door Kubus en CAV Agrotheek. Karin Doms, WEND Management, zette tijdens de sessie organiseren van gedoe, de coöperaties aan tot nadenken: het werd een gesprek op voeten over sterke teams. Een deelnemer kwam geïnspireerd naar buiten ‘gedoe leidt misschien juist tot de allerbeste oplossingen.’ In een treincoupé ging men met elkaar in gesprek over coöperatieve HRM. Hoe breng je het ledenbelang en het medewerkersbelang bij elkaar? Riëtte Petter, specialist kaderontwikkeling FrieslandCampina en Gert van Doorn, algemeen directeur Primera, deelden hierover hun ervaringen. Zo zou bijvoorbeeld een combinatie van een ledenblad en een 641-december-2019-achtergrond-DNCD-2019-2medewerkersblad een goed idee kunnen zijn. In een andere ruimte werd digitale menings- en besluitvorming toegelicht. Zowel de juridische als de technische kant werd besproken. Ook werd er gekeken naar wat dit kan betekenen voor de ledenbetrokkenheid binnen een coöperatie. Marga de Jager, directeur Merk en Leden ANWB, sprak tijdens de sessie diversiteit van leden over de uitdagingen op het vlak van ledenbeleid en Frans Keurentjes, voorzitter FrieslandCampina, sprak over de veranderingen in de landbouw en de invloed hiervan op de boeren en de diversiteit van het ledenbestand. Al met al waren het deelsessies waarin deelnemers zich konden verdiepen in de verschillende aspecten die het coöperatief ondernemerschap met zich mee brengt. Mocht u meer willen weten over de thema’s van de deelsessies of de presentaties, dan kunt u deze terugvinden op het platform.

‘Groot gemeenschapsgevoel, ondanks de diversiteit’

Plenaire afsluiting

641-december-2019-achtergrond-DNCD-2019-4Na de deelsessies werd iedereen uitgenodigd voor een plenaire afsluiting. Keynote Manfred van Doorn gaf aan de hand van filmfragmenten inzicht in het effect van leiderschap en samenwerking in organisaties. De zaal werd gevraagd actief mee te doen, waar ook goed gehoor aan werd gegeven. De dag werd afgesloten met een netwerkdiner. Bij het weggaan ontving iedere deelnemer De Coöperatie Code 2019 en het bijbehorende spel. Met dit spel met gesprekskaarten kunt u de dialoog binnen uw eigen coöperatie over de naleving van deze Code aangaan.

Coöperatief ondernemen is een lastige manier van ondernemen en daarom is het goed dat mensen elkaar ontmoeten en van elkaar leren. En dat is wat er gebeurde tijdens De Nationale Coöperatiedag 2019: verbinding tussen verschillende coöperaties, coöperanten die elkaar ontmoetten en in de toekomst elkaar verder kunnen helpen.