Log in Item aanvragen
Een bestuur of Raad van Commissarissen verandert regelmatig van samenstelling. Nieuwe leden worden geselecteerd en benoemd en gaan vol goede moed en ambitie aan de slag. Hoe worden nieuwe commissarissen en bestuurders ingewerkt en waar lopen ze in de eerste fase tegenaan? Een Rond de Tafel gesprek met 3 coöperatoren: Sandra van Putten (een jaar geleden gestart als bestuurslid van coöperatie Deltawind), Hans Hoekman (13 jaar voorzitter van de Raad van Commissarissen van AVEBE) en Dirk Duijzer (directeur Bestuurszaken en coöperatie Rabobank Nederland).
Arjen van Nuland

Wat is de praktijk van inwerken in je eigen coöperatie?

“Er is niemand die je kan zeggen hoe het moet. Je moet jezelf vormen als commissaris; je moet er gevoel voor krijgen.”

Hans Hoekman

Dirk: Rabobank heeft op twee niveaus commissarissen: lokaal en landelijk. Voor beide groepen geldt dat op twee niveaus kennis bijgebracht dient te worden; op de niveaus van het bedrijf en van de organisatie. Dat betreft in ons geval de financiële sector en de coöperatie. Voor het financiële deel wordt er scherp toezicht gehouden door externe landelijke en Europese toezichthouders of de commissarissen het vereiste niveau hebben. Deze eisen zijn dermate hoog dat we daarmee in de profielschets en bij de selectie al rekening houden. Het gevolg daarvan is dat kandidaten in ieder