Log in Item aanvragen
Dit keer besteden we in - to the point - aandacht aan de Coöperatie Code 2019. Deze Code bestaat inmiddels iets meer dan een jaar en is bedoeld voor alle coöperatieve ondernemingen, groot en klein, ongeacht de sector waarin men actief is. Wij hebben drie coöperaties gevraagd hoe zij gebruik maken van de Coöperatie Code.
Dorien Groen, Marijke Flamman

Coöperatie Code 2019

NCR Code 2019_RGB_staandDe Coöperatie Code 2019 is bedoeld als hulpmiddel om het coöperatief ondernemerschap, de ledenbetrokkenheid en de collectiviteit te verbeteren. De Code is nadrukkelijk niet bedoeld als afvinklijstje maar bevat breed gedragen coöperatieve principes en gedragsregels. Hij geldt als geslaagd als hij leidt tot bewustwording van de gedachte achter de principes en voorschriften en leidt tot een levendige dialoog, binnen en buiten de coöperatie.

NCR brengt niet alleen het bestaan van de Code en haar inhoud onder de aandacht, maar vooral ook de mogelijkheden. De Code wordt gebruikt in cursussen, trainingen en publicaties. Van onze leden verwachten we dat zij de toepassing en naleving van de Coöperatie Code jaarlijks agenderen en aan hun leden verantwoording afleggen over de opvolging van de Code. Een en ander wordt door onze leden voorzien