Log in Item aanvragen
Attie Kuiken

Hoe is het gesteld met de man-vrouwdiversiteit in coöperatieve besturen en raden van commissarissen? In de NCR Code voor coöperatieve ondernemingen is een streefcijfer voor deze diversiteit opgenomen. Bovendien bevat de Evaluatie Wet bestuur en toezicht van oktober 2017 de aanbeveling om het streefcijfer ook voor grote coöperaties verplicht te stellen. En dat is nodig, want de cijfers laten bijvoorbeeld zien dat slechts 8% van de besturen op dit moment voldoet aan het streefcijfer. Er is wel sprake van aanwas, en de coöperatieve governance doet het beter dan de corporate governance.

634 - Facts & figures - Diversiteit4

Klik op bovenstaande afbeelding om deze groter te maken.