Log in Item aanvragen
Op donderdag 1 oktober 2020 vond de algemene ledenvergadering van NCR plaats. De livestream werd uitgezonden vanuit Fort de Batterijen in Nieuwegein. Tijdens de ALV werd Bianca Tetteroo (Achmea) benoemd tot bestuurslid van NRC. Ook werd Monique Sweep (Deltawind) herbenoemd voor een periode van vier jaar. Andere onderwerpen waren de begroting en de contributie.

U kunt de algemene ledenvergadering hier terugkijken.

Presentatoren: voorzitter NCR Dirk de Lugt en directeur Arjen van Nuland.