Lees verder
Dit voorjaar vindt een onderzoek plaats naar de betrokkenheid van de leden bij de coöperatie Plantion. Wilbert van den Bosch van koepelorganisatie NCR: “Net zoals in een huwelijk, moet je in de relatie blijven investeren.”
Uit: Licht op Groen

Op de algemene ledenvergadering van december gaf Peter Bakker aan dat de aandacht voor het bedrijf Plantion de afgelopen jaren wat ten koste is gegaan van de coöperatie. Hij benadrukte het belang van actieve leden, die zich naast hun eigen bedrijf ook regelmatig met de coöperatie ‘bemoeien’. Plantion wil zo’n actieve houding van haar leden weer gaan stimuleren. Een eerste stap daarin is een uitgebreid ledenonderzoek, in maart.

‘Actieve houding leden stimuleren’

Coöperaties succesvol

Wilbert van den Bosch, adviseur van NCR, brengt de voordelen van een coöperatie nog een keer in herinnering: “Door lid te worden van een coöperatie kunnen kwekers zich helemaal focussen op hun primaire proces: het telen van bloemen en planten. Voor het vermarkten van hun producten wordt gezorgd. Veel ondernemers vinden dat erg aantrekkelijk. Dat functioneert behoorlijk goed – en niet alleen in de sierteelt. In Nederland zijn coöperaties samen goed voor maar liefst 20 procent van het bruto nationaal product. Plantion is dus een van de vele goede voorbeelden.”

Rechten en plichten

In dat succes van Plantion schuilt volgens Van den Bosch ook een gevaar. “Als zaken naar tevredenheid lopen, zie je de betrokkenheid bij de coöperatie vaak geleidelijk wat afnemen. Maar het is zoals bij een huwelijk: je moet in de relatie blijven investeren. Natuurlijk, de coöperatie is er om de leden te dienen, maar diezelfde leden mogen zich nooit alleen maar ‘consumentistisch’ gedragen. De houding moet zijn: ik heb thuis een bedrijf, maar deze coöperatie is óók mijn bedrijf. Daar hoort een actieve rol bij.”

‘Mooie gelegenheid om je mening te geven’

De houding van de leden is precies datgene waar het onderzoek zich dit voorjaar op richt. Projectmanager van NCR Karlijn van der Velden: “Je wilt een bloeiende coöperatie. Dat kan alleen als alle leden hun rechten en plichten uitvoeren. We willen de mate van betrokkenheid op verschillende onderdelen inzichtelijk maken. Met als rode draad: hoe staan de leden tegenover de coöperatie en hoe kunnen we de individuele betrokkenheid vergroten?”

Het onderzoek

Op vrijdag 8 maart ontvangen alle leden en gastleden van Plantion een email met het verzoek om mee te doen aan het onderzoek. Karlijn hoopt op een grote respons: “Als je lid bent van de coöperatie dan doe je hier gewoon aan mee. Het geeft je de mogelijkheid om je mening te geven en te tonen wat jij van de coöperatie vindt. Het invullen van de vragenlijst vergt een minuut of tien, meestal hoef je alleen maar een score van 1 tot 5 in te vullen.” De antwoorden worden door NCR verwerkt in een rapportage. “We geven een overzicht van de resultaten, trekken conclusies en doen aanbevelingen. Daarmee kan Plantion een plan van aanpak maken om de bloei van de coöperatie verder te stimuleren.” Daarnaast ontvangen de leden ook een individuele terugkoppeling. Karlijn: “Dat geeft de ondernemer inzicht in zijn of haar persoonlijke betrokkenheid bij de coöperatie, ook in vergelijking met de andere leden.”


Dit artikel is afkomstig uit Licht op Groen (Relatiemagazine van Plantion) Jaargang 11 / Maart 2019 

Foto: VVB Van Bree / Tekst: René Bremer