Log in Item aanvragen
2017 staat bij NCR in het teken van jongeren, oftewel generatie Y (1985-2000). Deze jongste werkende generatie is vanuit haar natuurlijke vernieuwingsdrang gericht op het updaten van bestaande organisatieculturen. De oudere generaties hebben er belang bij dat hun organisatie ‘bij de tijd’ blijft. Zonder Y lukt dat niet! Maar Y heeft als kleinste generatie bij het updaten de actieve steun van de oudere generaties nodig. Dr. Aart Bontekoning onderzoekt hoe opvolgende generaties samenwerkend van binnenuit de eigen organisatie(cultuur) vitaal, wendbaar en ‘bij de tijd’ kunnen houden. Die vraag wordt zeer actueel omdat 85% van de Nederlandse organisaties tot 2035 met een sterke vergrijzing te maken hebben.
Carmen Heukers, Ymke Pas

630 - F&F - De Werkende Generatie

Klik op bovenstaande afbeelding om deze groter te maken