Lees verder
Timo de Jong, Cynthia Griffioen

Wat zijn de grootste coöperaties en onderlingen van Nederland? In welke sectoren hebben ze hun activiteiten en hoe groot is hun achterban? In de Nederlandse Coöperatie Top 100 zijn de grootste coöperaties en onderlingen gerangschikt op basis van omzetten in 2016.

Top 100 omslag

Samenstelling
De Top 100 omvat de grootste coöperaties en onderlingen naar netto-omzet. De ranglijst is gebaseerd op de geconsolideerde jaarrekeningen 2016, of in geval van gebroken boekjaren op de jaarrekeningen 2015/2016. Daarbij is gebruik gemaakt van publiek beschikbare data en gegevens die van de coöperatieve ondernemingen zelf afkomstig zijn. Dit heeft tot gevolg dat het overzicht niet compleet is; niet alle coöperaties hebben hun jaarverslagen online gepubliceerd of wilden de gegevens verstrekken. Voor de meeste coöperatieve ondernemingen is, indien gespecificeerd, de netto-omzet weergegeven in de lijst; bij verzekeringsmaatschappijen is in de meeste gevallen omwille van de vergelijkbaarheid het bruto premie-inkomen vermeld.
De lijst bevat niet de statutaire namen van de coöperaties maar de namen van de ondernemingen. De Top 100 geeft een indruk van de variatie en impact van de coöperatieve sector. De coöperaties en onderlingen zijn in eerste instantie van wezenlijk belang voor hun leden, maar hebben ook een maatschappelijk en economisch belang.

Klik op bovenstaande afbeelding om de Top 100 te bekijken