Log in Item aanvragen
Rembrandtjaar: op 4 oktober is het 350 jaar geleden dat de kunstenaar overleed. Zijn beroemde schilderij ‘De Nachtwacht’ of zoals de oorspronkelijke titel luidt: ‘De compagnie van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh maakt zich gereed om uit te marcheren’ wordt publiekelijk gerestaureerd en o.a. met dubbelgangers nagemaakt in fotografie. Het schilderij heeft nog altijd een grote betekenis voor de identiteit van de Lage Landen. Ook vanuit coöperatief perspectief is het interessant. Niet alleen was de compagnie een vorm van zelforganisatie. De zogenaamde ‘gouden eeuw’ is gegrondvest op een coöperatieve economie! Hoe zou Rembrandt zijn tijdgeest schetsen?
Wilbert van den Bosch

Over De Nachtwacht: wat is de essentie van het groepsportret?

Zeker met jullie kennis van nu is het groepsportret een hoofdstuk op zich in de Westerse kunstgeschiedenis. We kenden al heel lang individuele portretten maar het groepsportret kenmerkt een typisch Nederlandse kracht: de samenwerking. De grootste uitdaging voor de schilders van een portretgroep was om dat groepsverband te doen spreken; duidelijk te maken dát en waarom de afgebeelden bij elkaar hoorden. De voorgestelden moeten én individueel verschillend kunnen zijn én elk een functie hebben in het geheel. Iets wat mijns inziens in moderne coöperaties nog regelmatig actueel is.

Is De Nachtwacht mislukt?

Dat is een interessante stelling die is geponeerd door Ernst van de Wetering als voorzitter van het Rembrandt Research Project. Ik ben het in zekere zin met hem eens. Inderdaad werd mijn schuttersstuk niet bijzonder gewaardeerd in vergelijking met die van andere schilders. Mag ik de filosofische vraag stellen:

Bronnen voor dit artikel waren o.a.: Johan Huizinga, Onze gouden eeuw ‘sociaal-psychisch’ bekeken Jan & Annie Romein, Erflaters van onze beschaving H.E. van Gelder, Rembrandt Ernst van de Wetering, Nachtwacht mislukt Bas Kromhout, Gouden eeuw was een tijd van stagnatie