Log in Item aanvragen
Het doel van een Jongerenraad binnen een coöperatie is vaak om jonge leden te betrekken en te binden. En niet alleen dat, ook heeft de Jongerenraad vaak een klankbordfunctie voor bestuur en directie. Maar werkt dit ook zo in de praktijk en hoeveel invloed heeft dit orgaan eigenlijk? Tijd voor een goed gesprek met 3 jonge boeren over de Jongerenraad, invloed en de ‘jonge frisse blik’.
Saskia Brouwer, Stan Steeghs

Activiteiten van de Jongerenraad

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Martijn: Het voornaamste doel van de Jongerenraad van FrieslandCampina is het kennis maken met en het informeren over de coöperatie. Ook geeft het je de mogelijkheid om te proeven aan bestuurswerk. De Jongerenraad bestaat uit 84 leden uit 21 districten. We komen 4 keer per jaar bij elkaar. In deze bijeenkomsten worden diverse onderwerpen besproken. Door de frequentie en grootte van de groep blijft het vooral bij informeren. Daarom hebben we ook een Jongerencommissie. Deze commissie bestaat uit 21 afgevaardigden van de Jongerenraad, en deze groep komt nog eens 6 keer per jaar bij elkaar. Binnen de commissie is de betrokkenheid en interesse in de coöperatie groot. De Jongerencommissie is dan ook minder vrijblijvend dan de Jongerenraad. Het is de bedoeling dat je actief meedoet. Elk jaar trekken we