Log in Item aanvragen
De laatste jaren zien we een stevige groei aan coöperaties in de zorg. Fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, buurtzorg, ambulante jeugdzorgverleners, maar ook huisartsen. De redenen om de krachten te bundelen middels een coöperatie zijn divers, net zo divers als het zorglandschap zelf.
Marijke Flamman

Volgens het door NCR uitgevoerde onderzoek in 2020 kent Nederland 479 actieve coöperaties in de gezondheidszorg*. Het ledenaantal van deze coöperaties kan oplopen tot enkele honderden zorgverleners. Een deel van de coöperaties ontzorgt en faciliteert haar leden op het gebied van administratie, facturatie, ICT en biedt trainingen en intervisie aan om de kwaliteit van de verleende zorg te verhogen. De leden sluiten zelf de zorgcontracten af. Ook zijn er coöperaties die inspelen op de behoefte van contractspartijen om zaken te doen met zo min mogelijk partijen. Met de coöperatie worden dan afspraken gemaakt over de kwaliteit, de wijze van aanlevering van de benodigde documenten en de wijze van administratie en facturatie. De coöperatie schrijft in op aanbestedingen in de zorg, en sluit zelf het zorgcontract af met zorgverzekeraars (langdurige zorg) en de gemeenten (jeugdzorg, WMO). De feitelijke uitvoering wordt vervolgens belegd bij haar leden. Omdat

*Vergelijk 2016: 352 actieve coöperaties in de gezondheidszorg. Een stijging van 36%.