Log in Item aanvragen
In de afgelopen 10 jaar was er een flinke toename te zien in lokale en regionale initiatieven, met als gevolg dat ook het aantal coöperaties flink is toegenomen. De coronacrisis lijkt deze coöperatieve golf verder te versterken.
Stan Steeghs

Het saamhorigheidsgevoel is gegroeid want ‘alleen samen krijgen we corona onder controle’. Mensen zijn meer aangewezen op hun nabije omgeving. Dit versterkt de lokale en regionale oriëntatie ‘koop bij lokale ondernemers’. Soms ook vanuit noodzaak, omdat gesloten grenzen het aanbod van alternatieve producten sterk beperken. Daarnaast is de behoefte ontstaan om meer zelfredzaam te zijn en minder afhankelijk. Ook lijkt de focus meer te worden verlegd van korte termijn consumptie naar het duurzaam creëren van waarde op de langere termijn. Al deze factoren spelen mee in de groei van bestaande en nieuwe lokale en regionale burgerinitiatieven en coöperaties, zowel groot als klein.

In dit artikel geven wij een aantal voorbeelden van burgerinitiatieven en coöperaties die in opkomst zijn in sectoren agri- en food, energie en wonen. Ook gaan we in op de ondersteunende platformen die hiervoor zijn opgericht.

Agri- en foodsector

Een goed voorbeeld in de agri- en foodsector is Odin.