Log in Item aanvragen
In binnen- en buitenland neemt het aantal wooncoöperaties snel toe. Dit heeft te maken met het feit dat we gaan van een “verzorgingsstaat” naar een meer “voor elkaar zorgen staat”, met de nieuwe Woningwet, maar ook met onze behoefte aan saamhorigheid in een tijd die zich kenmerkt door individualisme.
Marijke Flamman

Wooncoöperatie versus wooncorporatie

Niet zelden worden de begrippen wooncoöperatie en wooncorporatie verward. Dit terwijl het toch echt twee verschillende vormen betreft.

De wooncorporatie of de woningbouwcorporatie richt zich op het bouwen, beheren en verhuren van kwalitatief goede woonruimte met een betaalbare huur (sociale woningbouw). Na de Tweede Wereldoorlog gebruikte de Nederlandse overheid de corporatie voor de wederopbouw van de volkshuisvesting, en financierde een deel van de kosten. De wooncorporatie wordt nu ook wel aangeduid als toegelaten instelling. De corporatie kan een vereniging zijn, maar ook zien we hier de stichting steeds meer.

In een wooncoöperatie zijn de bewoners zelf verantwoordelijk voor het beheer van hun woning en woonomgeving. De wooncoöperatie richt zich niet op het maken van winst. De coöperatie is een wettelijke rechtsvorm, een variant van de basisvorm vereniging.

Populaire woonvorm

Anno 2019 zien we in Nederland vele tientallen wooncoöperaties dan wel initiatieven hiertoe opbloeien. Hoewel de aantallen aanzienlijk toenemen,