Log in Item aanvragen
De laatste jaren zijn zowel franchising als de coöperatie als samenwerkingsvormen enorm in trek. Soms kiest men ervoor om deze beide vormen te combineren. De coöperatie wordt dan de franchisegever, de leden franchisenemers. Wat biedt dit model ons?
Marijke Flamman

Franchise

We spreken van franchise als er een bepaalde unieke formule door de franchisegever in gebruik wordt gegeven aan de franchisenemer. Bij het exploiteren van deze formule blijft de franchisenemer zelfstandig ondernemer. Als de formule voor de ondernemer weinig exploitatievrijheid overlaat, spreken we van ‘hard’ franchise, in tegenstelling tot ‘soft’ franchise. Tegenwoordig bevat een formule vaak tools voor een volwaardige exploitatie. De franchisegever kan dan diensten leveren op het gebied van naamvoering, winkelinrichting, marketing, inkoop, verkoop, administratieve ondersteuning, voorraadbeheer, assortimentskeuze etc.

Buiten de scoop van dit artikel valt een exposé over de beweegredenen om al dan niet te kiezen voor het ontwikkelen van een franchiseformule. We beperken ons tot het onderzoeken in hoeverre de rechtsvorm van de coöperatie kan aansluiten bij franchising.

De coöperatie

Bij een ondernemerscoöperatie hebben diverse ondernemers besloten samen te werken om zodoende voordeel te behalen ten behoeve van hun individuele bedrijf. Dit is een belangrijk gegeven. Niet het belang