Log in Item aanvragen
Het begrip ‘coöperatie’ verwijst niet alleen naar een wettelijke rechtsvorm maar ook naar een waardensysteem dat zich al meer dan duizend jaar aan het ontwikkelen is. De coöperatieve beweging kent drie golven; de eerste ontstond in de middeleeuwen, de tweede kwam op aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw. De derde golf is zich sinds het nieuwe millennium aan het voltrekken (we zitten er nu middenin!). Met elke golf herintroduceert de coöperatie zichzelf in de maatschappij. Mede hierdoor associeert het publiek de coöperatie vaak met kleinschaligheid, lokale verbondenheid, weinig financiële impact maar vol met toekomstvisie. Een nieuwe golf zet de toon voor de oude garde.
Martijn den Ouden, Rob Donker

De genoemde associaties stroken echter slechts deels met het coöperatieve landschap. Circa 18% van het BNP van Nederland komt voort door de omzet van gevestigde, grootschalige coöperaties. In deze nieuwe golf moeten deze coöperaties zichzelf opnieuw uitvinden om aansluiting te blijven vinden bij zowel ontwikkelingen in de economie, maatschappij als in het eigen ledenbestand. NCR vroeg drie coöperatie-wetenschappers hoe gevestigde coöperaties zich verhouden tot deze nieuwe golf; hoe kunnen zij ‘terug naar de toekomst’? Welke verschillen en overeenkomsten zijn er, hoe verhoudt de wet zich tot de coöperatieve waarden en wat biedt de coöperatie het ondernemers- en consumentenlandschap?

Tine de Moor: Als je kijkt naar gevestigde coöperaties en waar zij vandaan komen (vaak laat 19e eeuw, begin 20e eeuw) en het landschap