Log in Item aanvragen
Corona heeft de wereld op z’n kop gezet. Ook de Nederlandse economie wordt hard geraakt: vraaguitval, logistieke problemen en exportbelemmeringen. De operationele problemen die coöperaties tegenkomen zijn vergelijkbaar met die van hun branchegenoten met andere ondernemingsvormen.
Arjen van Nuland

De coöperatie kent echter niet alleen het bedrijf, maar ook een vereniging van leden voor wie dat bedrijf is opgericht. En niet alleen de coöperatie kan in de problemen komen, maar hetzelfde geldt voor die individuele leden. Maar het zou ook andersom beredeneerd kunnen worden. Als de financiële druk te hoog wordt, zou de coöperatie op twee plaatsen het ventiel kunnen ontluchten. Aan de kant van de coöperatie en aan de kant van de leden. Dus de leden kunnen door samen de schouders eronder te zetten de coöperatie steunen, maar daarnaast kan het coöperatief collectief ook ervoor zorgen dat de leden meer bescherming hebben dan dat ze als individu zouden hebben.

In dit artikel wordt met name ingezoomd op het laatste aspect: kan de coöperatieve structuur bijzondere steun bieden voor leden in deze crisissituatie? Wat zien we in de praktijk gebeuren en wat kunnen we ervan leren? In een rondgang langs