Log in Item aanvragen
Het publieke debat over flexibiliteit en zekerheid op de Nederlandse arbeidsmarkt zou baat hebben bij meer aandacht voor ontwikkelingen van onderop. Flexwerkers van divers pluimage wachten de trage beleidsprocessen niet af, maar organiseren zich steeds vaker in coöperaties om zelf de regie te pakken over hun arbeidsomstandigheden en toegang tot werk te krijgen zonder tussenkomst van intermediairs.
Damion Bunders

Aanleiding voor nieuwe werkerscoöperaties

De opkomst van nieuwe werkerscoöperaties is veelal uit nood geboren, in de context van een terugtrekkende verzorgingsstaat en dalend vakbondslidmaatschap. Flexibilisering van de arbeidsmarkt, richting minder vaste contracten, roept namelijk problemen op waar werkenden individueel moeilijk uit komen en daarom collectief naar een oplossing zoeken in de vorm van coöperaties. In de groeiende ‘kluseconomie’ -waar je je inkomen bij elkaar werkt door vele kleine opdrachten te combineren die men verkrijgt via intermediairs- worden flexwerkers geconfronteerd met twee centrale problemen. Ten eerste ontstaat er onzekerheid door de risico’s die organisaties verplaatsen naar werkenden in zzp-constructies of onder diverse flexibele contracten. Voor sommige flexwerkers behelzen deze risico’s inkomensonzekerheid of een ‘race to the bottom’ in concurrentie met anderen. Maar ook de