Log in Item aanvragen
Geregeld zien we dat coöperaties kiezen voor het instellen van een Commissie van Beroep. De beweegredenen om te komen tot een dergelijke beroepsinstantie zijn divers, en ook de wijze waarop deze commissie functioneert en de inrichting ervan, verschillen van coöperatie tot coöperatie. In dit artikel duiken we in de wereld van de Commissie van Beroep.
Marijke Flamman

Waarom?

Iedere coöperatie kent een bestuur en een ledenorgaan, te weten een algemene vergadering of een ledenraad. Vaak zien we daarnaast ook een toezichthouder; een raad van commissarissen of een raad van toezicht. Sommige coöperaties kennen daarnaast een districtsraad, een jongerenraad, en/of een raad van advies. De commissie van beroep als zodanig kent een redelijk bescheiden bekendheid.

Een commissie van beroep kan uitkomst bieden als er een geschil speelt tussen een lid en het bestuur of een ander orgaan. Deze commissie wordt gezien als een onpartijdige derde, maar wel binnen eigen (coöperatieve) geledingen.

Een alternatief kan zijn arbitrage of een gang naar de gewone rechter. Iedere keuze kent uiteraard voor- en nadelen. Een raad van arbitrage heeft vaak