Log in Item aanvragen
Recreatieve verenigingen in krimpregio’s hebben te maken met vergrijzing en teruglopende leden- en vrijwilligersaantallen. Bijgaand probleem is een tekort aan mankracht en financiën. De coronapandemie strooit nog eens extra zout in deze wond. Sportverenigingen zijn in deze trend geen uitzondering en verkeren hierdoor vaak in zwaar weer. Waar in sommige gevallen deze omstandigheden funest blijken te zijn, wakkeren zij ook innovatie aan: verenigingen werken - net als menig teamsporter - samen om hun gezamenlijke doelen te behalen. De coöperatie vormt hierbij vaak het teamverband.
Martijn den Ouden

Meer met minder

Naast teruglopende ledenaantallen en contributie-inkomsten bij verenigingen hebben ook gemeentes minder te besteden. Hierdoor kiezen veel gemeentes ervoor om het onderhoud van sportfaciliteiten uit te besteden aan de gebruiker. Het beheer van onroerende goederen als sporthallen en -velden wordt vaak volledig of grotendeels afhankelijk van de verenigingen die er gebruik van maken. Het onderhouden en beheren van sportaccommodaties met beperkte middelen vraagt om vernieuwing en doorontwikkeling. Dit eist veel tijd, kennis en (organisatie) kunde van leden en vrijwilligers.

Omdat veel verenigingen zowel minder vrijwilligers als minder budget hebben, is het zelf oppakken van het onderhoud van sportaccommodaties een moeizaam punt. Sportverenigingen willen hun sportactiviteiten toegankelijk houden voor een groot publiek maar worden door deze ontwikkelingen bemoeilijkt in het behalen van